.

.

2015 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis

Naujiena 


Europos Sąjungos parama projektui "UAB Gildera" produkcijos sertifikavimas didinant įmonės konkurencingumą"(Projekto Nr. 03,2,1-LVPS-K-802-01-0021)


Projekto trukmė: nuo 2015-10 iki 2017-04
Projekto vertė: 31 600 EUR
Gautas ES finansavimas: 15 000 EUR

Projektu yra siekiama gauti sertifikatą statomiems skydiniams-karkasiniams pastatams. Teikiamo finansuoti projekto metu bus sertifikuoti skydiniai-karkasiniai pastatai, jiems suteikiant CE atitikties ženklą. Įmonės eksportuojamos produkcijos sertifikavimas ne tik užtikrina ir įrodo produkcijos atitiktį visiems ES saugumo, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kokybės reikalavimams, bet ir užtikrina produkto tiekimą į bet kurią ES rinką be jokių apribojimų. 
Taigi įmonės produktų sertifikavimas yra esminis žingsnis siekiant išplėsti eksportuojamų produktų spektrą ir sustiprinti įmonės konkurencingumą užsienio rinkose. Teigiamą projekto naudą pajustų įmonės partneriai, tiekėjai ir klientai kadangi įgyvendintas projektas prisidėtų prie vidutiniškai aukštų technologijų produktų eksporto ir žinomumo užsienio rinkose.

Projektas įgyvendinamas iš dalies finansuojant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą